VMO present bij Vakdag BCMB

Op de Vakdag van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) op 4 november 2021 hebben Jacobien Kleve en Sjoerd Veenstra namens het bestuur van de VMO een Minimasterclass Mediation voor cliëntondersteuners gegeven. Er was veel belangstelling voor deze masterclass. Veel cliëntondersteuners hebben in de dagelijkse uitvoeringspraktijk met conflicten te maken. Tussen de cliënt en de overheid, zorgaanbieder en/of met familie. Geconstateerd werd dat cliënten baat hebben bij een goede samenwerking tussen de cliëntondersteuner en de mediator. Samenvattend waren er enkele overeenkomsten maar verschillen tussen deze twee professionals.

Overeenkomsten cliëntondersteuner en mediator:
-Werken in zelfde domein
-Onafhankelijkheid
-Beschikken over zelfde vaardigheden

Verschillen cliëntondersteuner en mediator:
-Meer geëscaleerde situaties voor mediator
-Onpartijdigheid en neutraliteit voor mediator
-Professionals moeten voldoen aan andere formele vereisten

De presentatie is hieronder te vinden!

Presentatie VMO: Minimasterclass Mediation 3 november 2021

 

6 november 2021