VMO op Mediationcongres 2019

De VMO laat zich zien op het Mediationcongres 2019!

Op donderdag 28 november 2019 is de VMO stevig aanwezig bij de tiende editie van het Mediationcongres in Bussum.

Jacobien Kleve, bestuurslid VMO, geeft samen met Jolanda Elferink en Gjalt Schippers een workshop: Van conflict naar oplossingen in het sociaal domein van de overheid. Het is een vervolg en verdere verdieping van de VMO themabijeenkomst Sociaal Domein georganiseerd op 20 juni 2019 in Den Haag.

Aik Kramer, voorzitter VMO, en Hans Bekkers (bestuurslid NMv en VMO) geven een workshop: Bruggenbouwers brengen mediation over het voetlicht bij publiek en verwijzers.

Tijdens de diverse programmaonderdelen is de VMO ook te vinden. We zijn danĀ  op het Mediationplein. Rita Mulders, Ed Masselink en Sjoerd Veenstra (bestuursleden VMO) staan in de VMO-kraam. Leden en niet-leden zijn daar van harte welkom. Voor een praatje of voor vragen en suggesties voor het jaarprogramma 2020 van de VMO.

We hopen de 28e veel mensen te ontmoeten!

18 november 2019