• Home >>

VMO mediators, specialisten voor het Openbaar Bestuur

VMO mediators hebben ruime bestuurlijke- en werkervaring en beschikken daardoor over kennis en ervaring met geschiloplossing binnen de overheidssector. Zij zijn onafhankelijk, en onpartijdig. Zij leggen zich nadrukkelijk toe op het gebied van geschillenoplossing voor het openbaarbestuur, optimaal rekening houdend met daarbij aan de orde komende specifieke aspecten.

Voor vrijwel elk overheidsterrein

Mediation voor het openbaar bestuur kan plaatsvinden bij verschillende typen geschillen. Zoals tussen bestuursorganen onderling, of tussen bestuur en maatschappelijke omgeving, zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Partijen kunnen zowel natuurlijke personen, als publieke en private rechtspersonen zijn.

Geschillen op vrijwel elk bestuursterrein zijn geschikt voor mediation, of het nu gaat om ruimtelijke ordening, belastingen, grondbeleid of sociale zaken.
Verder kan mediation plaatsvinden in iedere fase van het proces van besluitvorming. Vanaf de fase van voorbereiding tot aan het moment van besluitvorming, maar ook bij de implementatie van besluiten. Ook is mediation mogelijk tijdens bezwaar- en beroeps- procedures.