Verslag mediationcongres
De gerechtsdeurwaarder als doorverwijzer

Verslag: “De gerechtsdeurwaarder als doorverwijzer.”

Sprekers: Marco de Graaff, toegevoegd gerechtsdeurwaarder (regio Rotterdam en Den Haag) lid KBvG (Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders) en Frans Spekreijse, voorzitter VMO (Vereniging van Mediators bij de Overheid).

Het beroep van gerechtsdeurwaarder is in te delen in twee type werkzaamheden:

  1. Ambtelijke werkzaamheden: In zijn taak als gerechtsdeurwaarder (het inleiden van gerechtelijke procedures en tenuitvoerleggen van gerechtelijk uitspraken) is doorverwijzing naar mediation als vorm van geschiloplossing niet eenvoudig voorstelbaar. Qua vaardigheden werd voorheen veel ingezet op conflict- en agressiebeheersing. Thans worden veel vaker mediation vaardigheden ingezet, bijvoorbeeld bij telefoongesprekken of huisbezoeken. Er wordt tegenwoordig veel meer nadruk gelegd op een goede relatie met de schuldenaar.
  2. Incasso en juridisch advies: Met name bij betwiste vorderingen is mediation geschikt om te worden ingezet als middel voor het oplossen van geschillen. Doorverwijzing door de gerechtsdeurwaarder sluit echter niet aan bij het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarder (incassokosten) en dan moeten beide partijen nog worden overtuigd dat ze belang hebben bij het oplossen van het geschil door middel van mediation, want wie betaalt de kosten?

Er zijn echter wel degelijk kansen om samen te werken met gerechtsdeurwaarders om betwiste vorderingen te laten op lossen d.m.v. mediation. De gerechtsdeurwaarder zal weinig moeite hebben om een grote, vaste, opdrachtgever met meerdere incasso’s per jaar naar mediation door te verwijzen indien zijn klant daarbij gebaat is. En, hun vaste klanten (zoals woningbouwverenigingen) kunnen zélf het initiatief nemen om in voorkomend geval mediation in te zetten. Het verdient aanbeveling om binnen ieders netwerk contacten te leggen met de lokale gerechtsdeurwaarder. Vooroordelen kunnen worden weggenomen en voordelen voor doorverwijzing toegelicht.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, suggereert in haar Rijksincassovisie de invoering van een “hoofddeurwaarder”. Het idee is dat er meer regie komt door de clustering van schuldeisers en er minder kosten worden gemaakt door de bundeling van de incasso activiteiten. Hierbij is het ook van belang (en de kans groter) dat de schuldenaar pro-actiever wordt.

Met het nieuwe wetsvoorstel is het voor de mediator mogelijk beëdigd mediator te worden. Een beëdigd mediator kan bemiddelen tussen schuldenaar en schuldeiser(s) en een vaststellingsovereenkomst opstellen, die aan de Rechtbank kan worden voorgelegd ter bekrachtiging (een executoriale titel, als stok achter de deur voor de schuldeiser dat de afspraken worden nagekomen.) Hierdoor kunnen hoge kosten in verband met griffierechten en deurwaarderswerkzaamheden worden bespaard.  Dat geeft invulling aan de idee van Meer regie, Minder kosten.

Er volgt een discussie waarbij wordt besproken of een gerechtsdeurwaarder ook een beëdigd mediator kan zijn.

De uitkomst van de discussie is, dat je als gerechtsdeurwaarder als beëdigd mediator ingezet kunt worden, mits je blijft voldoen aan de voorwaarden van de mediation (onpartijdigheid, neutraliteit, vrijwilligheid etc.). Als de gerechtsdeurwaarder niet aan deze mediation voorwaarden kan voldoen, dan is doorverwijzing naar een beëdigd mediator op zijn plaats.

 

9 maart 2017