• Home >>

Vacature bestuurslid penningmeester

Het bestuur van de VMO is op zoek naar een opvolger van de huidige penningmeester.

Functieomschrijving

  • De penningmeester heeft naast  inzicht ook enig verstand van een verenigingsboekhouding.
  • De penningmeester zorgt voor een soepel verloop van de financiële kant van de vereniging, met een juiste bestemming van de gelden van de contributies van de leden van de VMO. Daarnaast zorgt hij/zij met de overige bestuursleden voor een goede bestemming voor de bijdragen van de leden, om activiteiten te stimuleren en de continuïteit te waarborgen.
  • De taak van de penningmeester wordt ondersteund door het secretariaat van de vereniging. Dit betreft het bijhouden van de contributie-inning en het voorbereiden van betalingen. De penningmeester voert vervolgens de betalingen uit. Dat scheelt een penningmeester een grote hoeveelheid werk en tijd.
  • Jaarlijks stelt de penningmeester in samenwerking met het algemeen bestuur een begroting op die aan de ALV wordt voorgelegd. Hij/zij houdt hierop nauwgezet controle opdat de actuele uitgaven de begrote uitgaven niet overschrijden. Zonder toestemming van het algemeen bestuur zal dit niet mogen gebeuren.
  • Uiteraard houdt de penningmeester overal (in helicopterview) toezicht op, en wordt daarbij gecontroleerd door de kascommissie.
  • Het oplossen van puzzels, inzicht in boekhouding en administratie is een aspect dat belangrijk is. Naast uiteraard het enthousiasme voor de vereniging en haar activiteiten.
  • Uit ervaring kan gesteld worden dat de globale tijdsbesteding gemiddeld één dagdeel per maand is.

Interesse?

Heeft u als lid van de VMO belangstelling voor deze functie, stuur dan een e-mail naar Frans Spekreijse, voorzitter VMO: FransenIne@Planet.nl.