Thijs de la Court

Thijs de la Court (59, GroenLinks) deed tijdens zijn wethouderschap in Lochem de cursus mediation. In zijn politiek/bestuurlijke praktijk paste hij mediation succesvol toe in maatschappelijke processen. Ook landelijk, o.a. in de totstandkoming van het SER Energieakkoord en de onderhandelingen voor de VNG rond verwerking plastic afval maakte hij met succes gebruik van technieken uit het vakgebied van mediation. Op dit moment is Thijs de la Court partner in Klimaatverbond Nederland, een vereniging van gemeenten, waterschappen en provincies op het gebied van klimaatbeleid. In die functie is hij oa coördinator van het Gelders Energieakkoord dat partijen uit het brede spectrum van de samenleving, publiek én privaat, bindt in een gezamenlijk plan. Thijs de la Court is auteur van ‘De Competente Gemeenschap, Governance van een Energieke Samenleving’ (2015) in opdracht van de gemeente Lochem en Klimaatverbond Nederland.