Stand van zaken wetsvoorstel mediation

Op dinsdag 10 september heeft Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) het wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer en voorgelegd aan de Raad van State.

Bijeenkomst met mediators

Naar aanleiding hiervan vond op 10 oktober jongsleden een bijeenkomst met mediators plaats in Rotterdam. Het doel van deze bijeenkomst was om – na een inleidend verhaal van John Bosnak over het wetsvoorstel en de belangrijkste ‘pijnpunten’ voor de federatie van mediatorsverenigingen – met mediators van gedachten te wisselen over het gewijzigde wetsvoorstel.

Gesprek met Van der Steur

Vervolgens hebben de voorzitters van de federatieverenigingen op 16 oktober met Van der Steur gesproken in de Tweede Kamer. Tijdens dat gesprek toonde hij zich ontvankelijk voor de bezwaren van de verenigingen tegen bepaalde artikelen in de wet. Het gevolg is dat voor bepaalde artikelen nog een aanpassing volgt. Van der Steur tracht hiermee aan de adviezen van de federatie tegemoet te komen. Zeker de door velen van u gehekelde ‘juridisering’ van mediation krijgt nog nadere aandacht in de definitieve formulering.

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar het rapport en de bijlage die ten grondslag lagen aan de bespreking met Ard van de Steur.

20 september 2013