Over SKM-MfN

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI), beheert en onderhoudt het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): het MfN-register.

MfN-register

MfN houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. MfN streeft er naar om het register de status te geven van wettelijk register.

Taken SKM

De belangrijkste taken van de Stichting Kwaliteit Mediators zijn registerbeheer en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. Hieronder vallen onder andere:

  • In- en uitschrijven MfN-registermediators
  • Permanente Educatie (PE)
  • Erkenning en accreditatie opleidingen
  • Peer Review
  • Condities (reglementen en modellen) waaronder MfN-registermediator werkzaam is

Informatie over MfN

Voor meer informatie over de Mediatorsfederatie Nederland verwijzen wij u naar www.mediatorsfederatienederland.nl.