Op weg naar een betere Awb …

Op 13 juni 2024 stond de VMO-themabijeenkomst geheel in het teken van de waarborgfunctie in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid werken samen aan een aanpassing van de Awb  waardoor de burger meer centraal komt te staan.

Marte van der Loop van het ministerie van BZK gaf in zijn presentatie een goede opsomming van de nu voorgestelde aanpassingen. Inhoudelijk wordt verwezen naar zijn presentatie in dit nieuwsbericht.

Saskia Hillegers van de Radboud Universiteit Nijmegen gaf in haar presentatie op onderdelen verdieping en ging in op punten waar in de Abw goede aangrijpingspunten zijn meer werk te maken van de informele aanpak zoals mediation. Saskia eindigde met een treffend citaat: “De grote uitdaging is te komen tot een ware cultuuromslag in ons bestuurlijke systeem en daaraan kunnen aanpassingen in de Algemene wet bestuursrecht slechts beperkt bijdragen”. Ook haar presentatie staat in dit nieuwsbericht.

Deelnemers gaven na afloop positieve feedback op de sprekers en de opzet van de themabijeenkomst. De interessante perspectieven van deze middag neemt het bestuur van de VMO mee bij het samenstellen van een formele reactie op de Awb die tot 1 augustus 2024 in internetconsultatie is. Bestuurslid Ed Masselink riep de aanwezigen op om eventuele suggesties voor verbetering van de Awb tijdig aan het bestuur van de VMO door te geven.

Presentaties
Marte van der Loop

Saskia Hillegers

 

13 juni 2024