Missie

De Vereniging Mediators bij de Overheid stelt zich ten doel om voor alle mediators werkzaam bij de Nederlandse overheid een spreekbuis en belangenbehartiger te zijn en daarmede de mediationpraktijk bij alle overheidsinstellingen stevig op de kaart te zetten en te bevorderen.


Hiertoe wordt ook samengewerkt met andere mediationorganisaties. De VMO bekleed een zetel in de Federatie van Mediatorsverenigingen en kan daarmee de stem van de mediator bij de overheid laten horen bij de beleidsbepaling en overige activiteiten van de federatie.