Missie

Missie


De Vereniging Mediators bij de Overheid stelt zich ten doel om voor alle mediators werkzaam bij of voor de Nederlandse overheid een spreekbuis en belangenbehartiger te zijn om daarmee de mediationpraktijk bij alle overheidsinstellingen stevig op de kaart te zetten en te bevorderen.


Hiertoe wordt ook samengewerkt met andere mediationorganisaties. De VMO bekleed een zetel in het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en kan daarmee de stem van de mediator bij de overheid laten horen bij de beleidsbepaling en overige activiteiten van de federatie.