Mediationcongres 2022: MfN 3.0

Het Mediationcongres 2022 was het startschot van MfN 3.0 in een nieuw jasje vanaf 1-1-2023. Na het NMI, MfN met diverse bestuursstructuren gaat de MfN in afgeslankte vorm verder. Een directeur/bestuurder met een Raad van Toezicht met 5 leden.  De VMO en de andere mediatorverenigingen worden opgenomen in de Raad van Advies van de MfN.

Het bestuur van de VMO, vertegenwoordigt door waarnemend voorzitter Ed Masselink, werd, zoals ook de andere mediatorverenigingen, in het zonnetje gezet. Met dank voor de inzet om te komen tot een transparantere, effectievere en toekomstbestendiger organisatie- en bestuursstructuur. Door Judith Emaus werd een speciaal woord van dank aan Coşkun Çörüz uitgesproken als scheidend voorzitter van het MfN bestuur.

Als intermezzo en terugblik over het afgelopen jaar kwam de door de Tweede Kamer aangenomen motie Ellian en Knops van 6 juli 2022 langs over het (door)ontwikkelen van één centraal mediatorsregister. Een register waarin ook de respectieve specialismen zichtbaar worden en als uitgangspunt hiervoor de MfN te hanteren. Het belang van mediation als alternatieve geschiloplossing werd op een Achterwerk in de kast manier benadrukt door de Kamerleden Knops (CDA), Mutluer (PvdA), Van Nispen (SP) en Ellian (VVD).

Na de presentaties was er een boeiende inleiding van Roxane van Iperen met als thema: grenzen aan vrijheid? Jacques de Waart sloot het ochtendprogramma af met een indrukwekkende voordracht over vrijheid. In de middag konden de deelnemers in twee rondes kiezen uit 18 vaksessies.

De door de bestuursleden van de VMO verzorgde vaksessie over: Een overheid die anders omgaat met inwoners, werd bezocht door ruim 30 deelnemers.

Deze editie van het Mediationcongres 2022 op 8 december 2022 in Spant! in Bussum had als vanouds weer een prima sfeer en was door een interessant programma al met al meer dan geslaagd!

Voor het programma en vaksessies van het Mediationcongres 2022 verwijzen naar de website van de MfN.

Voor een nieuwsbericht van de MfN met een verslag van het Mediationcongres 2022 wordt verwezen naar deze Nieuwsbrief van de MfN.

 

10 december 2022