Mediationcongres 2023

Perspectief in tijd van onbehagen!
Een hoopgevende titel voor het congres van 2023. De titel werd waargemaakt door een interessant programma met goede sprekers.

Minister Franc Weerwind deed een oproep dit onbehagen te exploreren en onderscheid te maken tussen feiten en meningen en onderstreepte het belang van kennis als onderlegger van zekerheid en waarheid. Hij had een enthousiast verhaal over de waarde van mediation en mediatiors in Nederland.

Judith Simon-Emaus stond stil bij 30 jaar mediation* in Nederland. Zij ging verder in op de positieve ontwikkelingen in mediationland en dat de politiek in Den Haag steeds vaker concrete initiatieven neemt mediation te bevorderen.

 

* De uitgave 2023 van Mediationcongres stond in het teken van 30 jarig bestaan van mediation in Nederland. Na de eerste initatieven in 1994 en de start van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) vanaf 1995  is de opvolger Mediatorsfederatie Nederland vanaf 1 januari 2014 het boegbeeld van mediation in Nederland.

Paul Verhaeghe, o.a. emeritus-hoogleraar Universiteit Gent, plaatst de actuele situatie in historisch perspectief. Na een periode van eeuwen positieve evolutie van de samenleving ziet hij een kentering die 40 jaar geleden is begonnen. Zijn bijdrage Mediatie is meer dan ooit nodig ging in op begrippen als autoriteit en het verschil met macht. Zijn conclusie is dat autoriteit staat of valt met de algemene aanvaarding van de grond of de bron van autoriteit. Verder spelen er sociale aspecten die samenvallen maar ook strijd opleveren omdat elke mens twee verlangens koestert: autonoom willen zijn (zie het competitieve) en verbonden willen zijn (zie het sociale). Concurrentie zonder solidariteit leidt tot polarisatie, hebzucht en afgunst, wantrouwen en ten slotte tot sociale angst.

Als bestuur waren we erg blij dat Laura van der Krogt en Marion van Dam namens de Nationale ombudsman de VMO-vaksessie hebben verzorgd over de werkwijze van de Nationale ombudsman. Er werd ingegaan op de klachtenbehandeling over overheidsinstanties als tweedelijns klachtbehandelaar en onderzoek uit eigen beweging (structurele aanpak). De diverse stappen van de klachtbehandeling werden toegelicht. Aan de orde kwam specifiek ombudsbemiddeling als werkwijze. Onder de titel Zorgvuldig begrenzen heeft de Nationale ombudsman een publicatie opgesteld met aanpak voor situaties waar sprake is van aanhoudend en grensoverschrijdend klaaggedrag.

 

 

De presentaties van het Mediationcongres 2023 zijn te vinden op de congreswebsite van de MfN

20 januari 2024