Mediationcongres 2020

Op donderdag 3 december 2021 ​was de elfde editie van het Mediationcongres. Het was dit keer geheel digitaal. De VMO was bij diverse programmaonderdelen actief. Door het verzorgen van een workshop Samenbrenger: de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling.​ De VMO was ook aanwezig op het digitale Mediiationplein. Diverse congresgangers wisten ons daar ook te vinden. VMO bestuurslid Ed Masselink kreeg nog de kans minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een vraag ts stellen over de actuele ontwikkelingen rond de mediationwetgeving. Een korte impressie met samenvatting van het congres is op website MfN te vinden. Een opname van afsluiting door Coşkun Çörüz, voorzitter MfN-bestuur, en Judith Simon-Emaus, directeur is hier te vinden.

28 december 2020