Mediation voor rechtspraak in Groningen

Op 10 maart 2024 heeft de volledige Tweede Kamer met algemene stemmen ingestemd met een motie waarin wordt opgeroepen mediation voor rechtspraak toe te passen. De motie roep de regering tevens op om als bondgenoot naast gedupeerden te gaan staan in plaats van tegenover elkaar in de rechtbank.

Een goede overweging daarbij is: “dat mediation minder ingrijpend kan zijn dan een rechtszaak bij een geschil tussen een overheidsinstantie en burger en kan bijdragen aan het vertrouwen in de overheid.”. Dat laatste is ook het thema van het VMO Jaarcongres 2024 op 18 april 2024 in Amersfoort.

Vraagt vervolg ..
Dit besluit van ons parlement gaat over gedupeerden van de aardbevingsproblematiek in Groningen bij geschillen over besluiten. Helemaal prima natuurlijk, maar waarom zou je dit alleen beperken tot Groningen?  Zijn er niet genoeg andere dossiers waar mensen schade hebben opgelopen door besluiten van de overheid? Zie daarvoor de diverse rapporten en adviezen van de Nationale ombudsman.

Hoe mooi zou het zijn als dit initiatief vanuit de Tweede Kamer voor alle overheden als kantelpunt wordt gezien om in de toekomst deze volgtijdige werkwijze in beginsel bij alle gevallen toe te passen.

Meer signalen ..
Robine de Lange, president van de rechtbank Den Haag, riep op 21 maart 2024 bij het Symposium Expertgroep Maatwerk en Mediation op om mediation vaker toe te passen in bestuursrecht.

Opmaat wijziging Awb!?
Het zou helpen als mediation als bewezen effectieve interventie bij geschillen wordt verankerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee het woord mediation ook explicieter te benoemen in de wet en en niet zoals nu te zien slechts impliciet als onderdeel van een container als alternatieve geschillenoplossing of informele aanpak.

Wordt hopelijk vervolgd in heel Nederland en bij alle publieke organisaties!

 

22 maart 2024