Uitschrijven

Bent u lid van de VMO en wilt u zich uitschrijven, dan dient u dat schriftelijk (per e-mail) vóór 1 december van het lopende jaar te doen. Opzeggingen na 1 december worden geacht in te gaan na afloop van het volgende kalenderjaar waardoor de lidmaatschapsbijdrage voor dat komende kalenderjaar nog verschuldigd is.

​Opzeggingen gedurende het lopende kalenderjaar zijn in beginsel geen reden tot (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapsbijdrage van het lopende jaar.


Stuur uw verzoek om uit te schrijven naar: ​verenigingmediatorsoverheid@gmail.com


U ontvangt dan van ons per e-mail een bevestiging van uw uitschrijving. Let op, uw uitschrijving is pas van kracht als u hierover een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen!