Uitschrijven

Bent u lid van de VMO en wilt u zich uitschrijven, dan dient u dat conform statuten schriftelijk (per e-mail) vóór 1 november van het lopende jaar te doen. Opzeggingen na 1 november worden geacht in te gaan na afloop van het volgende kalenderjaar waardoor de lidmaatschapsbijdrage voor dat komende kalenderjaar nog verschuldigd is.


Opzeggingen gedurende het lopende kalenderjaar zijn in beginsel geen reden tot (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapsbijdrage van het lopende jaar.


Het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden opzegtermijn voor einde kalenderjaar.


Stuur uw verzoek om uit te schrijven naar: verenigingmediatorsoverheid@gmail.com


U ontvangt dan van ons per e-mail een bevestiging van uw uitschrijving. Let op, uw uitschrijving is pas van kracht als u hierover een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen!