Lidmaatschap

Mediatorleden

Als mediator komt u in aanmerking voor een lidmaatschap wanneer u een door de MfN erkende mediationopleiding heeft gevolgd en de kennistoets met goed gevolg heeft afgelegd. Daarnaast bent u in dienst bij de Nederlandse overheid, dan wel in dienst geweest bij de Nederlandse overheid. Of u beschikt over aantoonbare werkervaring voor de Nederlandse overheid (‘mediatorleden’ op grond van artikel 2 van de statuten).

Overige leden

Bent u geen mediator maar legt u zich bij de overheid wel toe op het hanteren van de mediationvaardigheden voor de informele aanpak van geschillen, dan kunt u ook lid  worden van de VMO (‘overige leden’ op grond van artikel 2 van de statuten).

Lidmaatschap VMO

Voor zowel de mediatorleden als de overige leden zijn er twee soorten lidmaatschap:

  • Type a lidmaatschap (vervallen per 1-1-2021): De contributie hiervoor  bedraagt € 150 per jaar (exclusief btw). Hierin zijn inbegrepen: belangenbehartiging, abonnement Tijdschrift Conflicthantering, VMO Nieuwsbrief, toegang tot het VMO-jaarcongres en de afdracht van € 15 aan de Mediatorsfederatie Nederland.
  • Type b lidmaatschap: De contributie hiervoor bedraagt € 95 per jaar (exclusief btw). Hierin zijn inbegrepen: belangenbehartiging, VMO Nieuwsbrief, toegang tot het VMO-jaarcongres en de afdracht van € 15 aan de Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een lidmaatschap bedoeld voor mediators die al uit andere hoofde het Tijdschrift Conflicthantering ontvangen, bijvoorbeeld door lidmaatschap bij een van de andere verenigingen binnen de MfN.

Aanmelden

[gravityform id=”439″ name=”Lid worden inschrijfformulier” title=”false” description=”false”]