Landelijke Omgevingsmanagersdag 2022

De VMO heeft op 13 oktober 2022 een workshop verzorgd bij de Landelijke Omgevingsmanagersdag in Den Bosch. Het thema was waardevolle weerstand.

Er zijn grenzen aan waardevolle weerstand. Voor je het weet slaat die weerstand om in een conflict. Herkenbaar voor de deelnemers bestaande uit omgevingsmanagers werkzaam bij overheden of adviesbureaus of aannemers . Maar hoe ga je hier mee om? Ook in een tijd dat mensen niet terugschrikken van verbaal geweld en veel emoties. De escalatieladder van Glasl helpt dan altijd goed om de fase van een conflict te herkennen.

De aanwezige omgevingsmanagers gaven aan dat het moeilijk wordt als emoties een rol gaan spelen. Ook de positie van een omgevingsmanagers in het conflict kwam aan de orde. Ben je onderdeel van het project (en onderdeel van het probleem) of opereer je vanuit een onafhankelijker positie. Dat laatste is is per definitie de rol die de mediator kan vervullen.

Onze bestuursleden Ed Masselink en Sjoerd Veenstra sloten de workshop af met enkele tips uit de praktijk:

  • Keuze participatieladder (verwachtingen)
  • Duidelijke spelregels (voorbeeld gemeente Arnhem)
  • Proceskwaliteit (aandacht)
  • Procedurele rechtvaardigheid
  • Conflictherkenning
  • (Her)kennen eigen grenzen
  • Onafhankelijkheid (gespreksleider/mediator)
  • …..

De presentatie van de VMO is hier te vinden.

14 oktober 2022