VMO AGENDA 2023

VMO-congres 13 april 2023 (vooraankondiging)

Onderwerp: relatie Burger & Overheid
Datum: donderdag 13 april 2022
Tijd: 9.30-16.30 uur
Locatie: Utrecht
Kosten:
-deelnemers regulier €395,-
-MfN-registermediators €345,-
-Leden VMO €295,-

Programma:
De VMO zal in samenwerking met diverse partners een interessant dagvullend programma aanbieden. De doelstelling en vraag die centraal staat is op welke wijze kan het vertrouwen tussen de overheid en burgers en bedrijven worden verbeterd? Welke verbeteropties zijn dan allemaal kansrijk en moeten verder worden opgepakt? Op welke wijze kan een alternatieve aanpak zoals o.a. inzet van mediation daaraan een bijdrage leveren.

Het inhoudelijke programma zal begin februari als de campagne start worden gepubliceerd!

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers en managers bij overheid en kennisinstellingen.

Informatie:
Schroom bij vragen niet contact met ons op te nemen. Reacties kunnen naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving: start begin februari 2023

Jaarvergadering VMO 2023 in Arnhem
               &
VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand

Datum: donderdag 15 juni 2023
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

Jaarvergadering VMO 2023 (uitsluitend voor leden en aspirant-leden)
Tijd: 11.30 uur (inloop)
Start: 12.00 uur

Gevolgd door:

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand
PE-punten: 3 punten aan te vragen bij MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden is noodzakelijk!
Dat kan via de knop naar digitale aanmeldformulier onder dit bericht. 

Doelgroep: Leden, aspirant leden, mediators, werkers bij overheden, juristen en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2023 kosteloos.

Programma
N.t.b.

Voor suggesties onderwerpen, opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving start: begin mei 2023


VMO-bijdrage bij Mediationcongres 8-12-2022

Onderwerp congres: grenzen aan vrijheid?
Datum: donderdag 8 december 2022
Locatie: Bussum (Spant!)

Het bestuur van de VMO geeft samen met sprekers een workshop
Deelnemers: mediators en belangstellenden

Workshop VMO: Een overheid die anders omgaat met inwoners

De relatie tussen inwoner en overheid staat flink onder druk. De toeslagenaffaire en de schadeafhandeling in Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en hun uitvoeringsorganisaties de inwoner en de menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er voorbeelden te over.
Een eerste stap om te werken aan herstel van vertrouwen? De Vereniging Mediators Overheid (VMO) vindt dat de overheid hier aan zet is. Hoe? Nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. Ofwel: anders omgaan met conflicten en zoeken naar het gezamenlijke belang. Wat is het handelingsperspectief en wat kan het bevorderen van conflictmanagement en mediation hierin betekenen?
De VMO verzorgt deze interactieve workshop met sprekers die vanuit hun eigen overheidsperspectief hun visie en ervaring uit de praktijk delen. Een kijkje in diverse keukens om inspiratie op te doen!

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers bij overheid en kennisinstellingen.

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand

Datum: donderdag 10 november 2022
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand
PE-punten: 3 punten toegekend door MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Deze bijeenkomst is een interessant vervolg op de VMO-themabijeenkomst gehouden op 23 juni 2022 (zie: Nieuwsbericht VMO-themabijeenkomst)

Programma en sprekers (vanaf 13.00 uur):
De relatie tussen burger en overheid staat flink onder druk. Toeslagenaffaire en de schadeafhandeling in Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en uitvoeringsorganisaties van de overheid de burger en menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook regionaal en lokaal niveau zijn er dergelijke voorbeelden.
Als het om vertrouwen gaat is de vraag wie de eerste stap moet zetten om te werken aan herstel van vertrouwen. De VMO denkt dat de overheid hier aan zet is. Om te beginnen met gewoon nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Tevens een verschil van inzicht of burgers met een andere mening niet direct als tegenstander te zien. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch te benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. Deze bijeenkomst is een aanvulling en verdere verdieping van de VMO-themabijeenkomst gehouden op 23 juni 2022.

1. Hardnekkige conflicten oplossen: van theorie naar praktijk
Wat is een rechtvaardige en stabiele oplossing van een conflict als twee partijen iets op het spel hebben staan wat voor hen essentieel is, ofwel raakt aan hun identiteit? Deze vraag is de insteek geweest voor het proefschrift van Florian Bekkers, strategisch adviseur en voormalig leidinggevende bij diverse overheden. In dit proefschrift verdedigt Florian voor zulke situaties een zogenaamde Transformatieve Dialoog. In zijn presentatie zal hij vertellen hoe die theoretische inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast. Florian heeft ervaring vanuit verschillende rollen bij diverse (overheids-)organisaties op uiteenlopende onderwerpen en heeft hij geleerd dat maatschappelijke vraagstukken vaak raken aan de identiteit van mensen. Overheden doen er verstandig aan daar in hun aanpak rekening mee te houden.
Florian Bekkers, promovendus, trainer, adviseur en eigenaar van Vide Advies

2. Belastingdienst: Als conflicten extreem geëscaleerd zijn ….
De Belastingdienst kent honderden conflicten met belastingbetalers die extreem zijn geëscaleerd. Deze “conflictdossiers” hebben een gemiddelde looptijd van meer dan 10 jaar met stapels dossiers, lange juridische procedures en hoge kosten voor de begeleiding en afhandeling. Deze dossiers zijn in beheer van medewerkers. Vaak ver weg van managers, bestuurders en politiek. Extreem lastig gedrag vraagt een alternatieve aanpak. Hoe kan een overheidsorganisatie omgaan met deze “zware” dossiers? Welke interventies zijn mogelijk? Kan dat met mensen van binnen de eigen organisatie worden opgelost of is hulp van buiten gewenst? Wat kunnen professionals van andere (overheids)organisaties leren van deze aanpak?
Valentijn Crijns, onderzoeker bij de Belastingdienst en verbonden aan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven

3. (On)betrouwbare overheid: over oorzaken en oplossingen
Als adviseur omgevingsrecht met flinke bagage als ambtenaar en bestuurder bij de diverse overheidsorganisaties worden enkele dossiers kort toelicht met het oog op relatie burger-overheid. Wat is de rol van de bestuurder daarbij? De deelnemers krijgen zo inkijk in de conflictkeuken. Om zo als het ware zelf een gevoel te krijgen over de houding van de overheid jegens de burger. De deelnemers van harte worden uitgenodigd hierop te reflecteren.
Han ter Maat, o.a. voormalig hoofd milieu provincie Gelderland, hoofd ruimtelijke ordening gemeente Arnhem, hogeschooldocent Omgevingsrecht HAN, HU en HHS, wethouder gemeente Wageningen (2014-2018) en thans adviseur Omgevingsrecht  

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie

Doel: inspireren vanuit de praktijk en door anderen, leren & ontwikkelen, ontmoeten en netwerken
Doelgroep: werkers bij of voor overheidsorganisaties, juristen, beleidsmakers, mediators, leden, aspirant leden van de VMO en andere belangstellenden

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2022 kosteloos.

Voor opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving start: maandag 10 oktober 2022
Inschrijving sluit: woensdag 9 november 2022 om 12.00 uur

Najaarsontmoeting 2022

Datum: n.t.b. in november of december 2022
Tijd: n.t.b.
Locatie: Den Haag

Leden worden opgeroepen voorstel te doen voor thema, locatie en datum voor de VMO-najaarsbijeenkomst 2022!

Doelgroep: Leden, aspirant leden en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken
Inschrijving start: n.t.b.

Jaarvergadering VMO 2022
               &
VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand

Datum: donderdag 23 juni 2022
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

Jaarvergadering VMO 2022 (uitsluitend voor leden en aspirant-leden)
Tijd: 11.30 uur (inloop)
Start: 11.45 uur
Einde: 12.30 uur

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand
PE-punten: 3 punten toegekend door MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Sprekers:
1. Nienke Kroesen, Beleidsadviseur Burgergerichte Overheid, Programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand, ministerie Justitie en Veiligheid over actuele ontwikkelingen bij Programma Burgergerichte Overheid.
2. Klaas van Haaften, bestuursadviseur gemeente Arnhem, hoe bij bouwplannen (tegenstrijdige) belangen vroegtijdig in beeld komen bij een goed participatieproces met de handreiking ‘Betrek de buurt bij uw bouwplan’.
3. Gerdo Kuiper, Lectoraat Recht & Rechtvaardigheid, Hogeschool Leiden over het morele kompas van juristen bij de overheid.
4. (vervallen) Frits Wiersema, conflictdeskundige bij de Belastingdienst spreekt over fiscale mediation en conflictmanagement bij deze landelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden is noodzakelijk!
Dat kan via de knop naar digitale aanmeldformulier onder dit bericht. 

Doelgroep: Leden, aspirant leden, mediators, werkers bij overheden, juristen en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2022 kosteloos.

Programma
De relatie tussen burger en overheid staat flink onder druk. Toeslagenaffaire en de schadeafhandeling Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en uitvoeringsorganisaties van de overheid de burger en menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er dergelijke voorbeelden. 

Als het om vertrouwen gaat is de vraag wie de eerste stap moet zetten om te werken aan herstel van vertrouwen. De VMO denkt dat de overheid hier aan zet is. Om te beginnen met gewoon nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Tevens een verschil van inzicht of burgers met een andere mening niet direct als tegenstander te zien. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch te benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. 

Dus anders omgaan met conflicten. Niet de verschillen in een juridische context alleen nog maar verder vergroten. Eerder kijken naar het gezamenlijke belang. Liever kiezen voor een informele aanpak. Daarbij vaker dan nu de inzet van een onafhankelijke (interne) mediator zien als kans en mogelijkheid er samen uit te komen.

Wat is het handelingsperspectief en wat is daarbij de mogelijke meerwaarde van op alle niveaus meer werk maken van bevorderen van conflictmanagement en mediation? Uitkomst van deze VMO-themabijeenkomst is het zoeken en vinden van kansrijke richtingen voor oplossingen en een mogelijke agenda voor verdere verdieping en vervolgbijeenkomsten.

Voor opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving start: 23 mei 2022 en sluit woensdagavond 22 juni 2022


VMO-bijdrage bij Mediationcongres 2-12-2021

Onderwerp congres:Verbreed je horizon!
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: digitaal

Deelnemers: mediators en belangstellenden

Workshop VMO: Boost jouw mediatorpool!
Voor mediators bij de overheid geldt vaak dat zij (ook) als interne mediator werken. Daardoor kan het gebeuren dat je soms als minder onafhankelijk wordt gezien door de deelnemers aan de mediation. Om hieraan tegemoet te komen, en om samen sterk te staan, kun je ervoor kiezen om samen met andere mediators te werken in een mediatorpool die wordt gevormd door meerdere organisaties of meerdere mediators binnen eigen organisatie.

De VMO heeft meerdere interne mediators onder haar leden en biedt tijdens het congres aan drie bestaande mediatorpools een podium om over hun pool te vertellen.

Dat zijn:
Gerard Elenga, bestuurskundige, lid mediatorpool Overijssel-Drenthe vanuit gemeente Steenwijkerland
Arian van Hoof, MfN-registermediator Brabantse mediatorpool vanuit provincie Noord-Brabant
Aaron Konijn, MfN-registermediator AMK Consulting, lid Landelijk Netwerk van Politie Mediators van de Nationale Politie

Hoe gaan ze te werk, hoe houden ze contact met elkaar? Wat werkt niet, en wat juist wel? En…. wat is de gouden tip die je niet mag missen?
Na de presentaties bekijken we met elkaar wat jij kunt doen om jouw pool een extra boost te geven of zelf een pool te starten. Dus ben je benieuwd hoe andere mediators het aanpakken dan ben je van harte welkom.
Natuurlijk is dit ook een kans om jouw ervaringen als mediator ijn een pool n te brengen en wellicht heb je zelf nog een gouden tip voor de deelnemers?

Doelgroep:
Mediators of vertegenwoordigers van organisaties met een eigen mediatorpool of samen met andere organisaties hebben of van plan zijn een pool te starten.
Werk jij bij een organisatie die een mediatorpool heeft en ben je benieuwd hoe anderen het doen dan ben je ook van harte welkom.
De aanwezige mediators kunnen je ook informeren wat je kan doen om een pool te beginnen en aan welke dingen je dan moet denken!

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Jaarvergadering 2021 VMO
Ledenvergadering & VMO-themabijeenkomst
De VMO-jaarvergadering 2021 is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst. Het is mogelijk aan een of beide bijeenkomsten deel te nemen. Digitale aanmelding is nodig voor het verkrijgen van de bnodigde link voor deze digiotale sessies. Bij de aanmelding via onderstaande link kan voorkeur worden aangegeven.

Datum: vrijdag 18 juni 2021 (nieuwe gewijzigde datum)
Start ALV 2021: 14.00-15.00 uur (nog onder voorbehoud)

Start VMO-themabijeenkomst ADRI: 15.00-17.00 uur (nog onder voorbehoud)
Locatie: Digitaal 

ALV 2021: leden en aspirant leden hebben de stukken per e-mail ontvangen
Onderwerp VMO-themabijeenkomst: 
Ontwikkeling van een adviesinstrument voor Appropriate Dispute Resolution Intelligence (ADRI) voor cliëntondersteuning bij geschillen tussen burger en overheid, waar ook de VMO bij betrokken is.

Doelgroep
Ledenvergadereing: Leden en aspirant leden
VMO-themabijeenkomst: Leden, aspirant leden en genodigden

Kosten
# Ledenvergadering: gratis voor leden en aspirant leden
# VMO-themabijeenkomst: gratis voor leden en aspirant leden
   

Inschrijving start: dinsdag 8 juni 2021 en opgeven kan tot en met woensdag 16 juni 2021

VMO-themabijeenkomst:
Intervisie voor Overheidsmediators

Datum: dinsdag 13 april 2021
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: digitaal (Zoom)

PE-punten: aanvraag bij MfN ingediend en toegekend (2 punten)

Doelgroep: Leden en aspirant leden van VMO en andere belangstellenden
Doel bijeenkomst: kennis en vaardigheidstraining, leren & ontwikkelen en netwerken
Door: Jacobien van Kleve (bestuurslid VMO) en Annemarie Ouwerkerk-Kosters (lid van VMO)

Leerdoelen:
1. Je weet wat intervisie is en welke betekenis het voor jou als overheidsmediator kan hebben.
2. Je leert jouw eigen leervraag in te brengen.
3. Je weet wat nodig is om intervisie zelf te gaan organiseren.

Context
Voor overheidsmediators binnen een overheidsorganisatie geldt dat zij vaak een aparte (onafhankelijke) positie hebben in de organisatie. Mediators die in opdracht van een overheid werken opereren vaak in een spanningsveld met vaak diverse belangen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij kom je allerlei vragen tegen die te maken heb met de vaak complexe en soms diffuse verantwoordelijkheidsstructuur. Hoe behoud jij je onafhankelijke positie en behoud je gepaste afstand van de overheid als opdrachtgever? Door toepassing van intervisie versterken jij en je collega’s het persoonlijke functioneren.

Kosten
VMO-leden: gratis
Overige deelnemers: €24,20 inclusief BTW (€20,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is deelname aan andere VMO activiteiten in 2021 dan kosteloos.

Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten. Door deelname en betaling van de bijdrage kan een deelnemer optioneel aangeven gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO te willen worden. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap. Aspirant leden vallen niet onder de dekking van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VMO.

Contact: vragen over deze bijeenkomsten kunnen gesteld worden door een e-mail te sturen naar: verenigingmediatorsoverheid@gmail.com

Inschrijving via link naar onderstaand digitaal aanmeldformulier start: 25 maart 2021

VMO-themabijeenkomst: Een overheid zonder conflicten!?


Programma (event heeft reeds plaatsgevonden)

Datum: donderdag 12 maart 2020
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Arnhem
MfN PE-punten: 4 (cat. 1a)


Inloop vanaf 12.30 uur
Start plenaire deel 13.00 uur
                door: Kees Schaap (producent Opstandelingen)
Inleiding 2: Beschouwing vanuit het perspectief van het aspect macht bij overheidshandelen
               door: Dick Allewijn bijzonder hoogleraar Mediation Vrije Universiteit Amsterdam

korte wissel: 14.45-14.55 uur

1e ronde workshops 14.55 uur en 2e ronde workshops 16.00 uur
Workshop 1: Succesvolle informele aanpak bij de gemeente Noordoostpolder: de bouwstenen
                 door: Bert Suurmond en Mariska Knoester van SK Mediation
Workshop 2: Praktijkvoorbeeld gemeente; uitpraten aan de de keukentafel
                 door: Marion Kasteel en Marijke Vink van gemeente Arnhem
Workshop 3: Beleidsbemiddeling; complexe opgave met veel spelers en tegenstrijdige belangen
                 door: Hans Bekkers beleidsbemiddelaar en bestuurslid VMO

Einde workshops 17.00
Napraten met borrel 17.00-18.00 uur

Leerdoelen en doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld om overzicht en inzicht te verkrijgen in conflicten en conflicthantering bij de overheid en inzet van mediation en waardevolle interventies.
Deze bijeenkomst is voor iedereen die bij of voor een overheid werkt en zich de volgende vragen stelt:
- Hoe voorkom je een conflict?
- Hoe signaleer je een conflict in wording?
- Wat doe je als je merkt dat het conflict jou, jouw organisatie in de weg staat?
- Wat is een goede aanpak voor verbeterde samenwerking?
- Hoe bereik je het beste resultaat en de gewenste oplossing?- Wat kan (interne) mediation of beleidsbemiddeling voor jou en jouw organisatie betekenen?


Kosten
VMO-lid: gratis
Overige deelnemers: €36,30 inclusief BTW (€30,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname direct aspirant lid van VMO worden.


Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten van €36,30 inclusief BTW (30,00 excl. BTW). Door deelname en betaling van de bijdrage voor onkosten is de deelnemer gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap.
Inschrijving is gesloten

Voorjaarsontmoeting 2020 (Vervallen)

Datum: n.t.b. in april 2020

Tijd: n.t.b.

Locatie: n.t.b.


Leden worden opgeroepen voorstel te doen voor thema, locatie en datum voor de VMO-voorjaarsbijeenkomst 2020!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Doel:

Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken


Inschrijving start: n.t.b.

Jaarvergadering 2020 VMO

De jaarvergadering van VMO is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst

Datum: vervallen i.v.m. landelijke coronamaatregelen

Tijd:

Locatie: Utrecht (onder voorbehoud)


Thema 
Alles over actuele landelijke ontwikkelingen wetgeving Mediation

Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden
Inschrijving start: maandag 27 april 2020

VMO-themabijeenkomst najaar 2020

Onderwerp: n.t.b.

Datum: onzeker en afhankelijk van landelijke coronamaatregelen dus n.t.b.

Locatie: n.t.b.


leden worden opgeroepen voorstellen te doen voor een onderwerp voor themabijeenkomst!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Inschrijving start: n.t.b.

VMO-bijdrage bij Mediationcongres 3-12-2020

Onderwerp: Veerkracht en innovatie
Datum: donderdag 3 december 2020
Locatie: digitaal

Doelgroep
mediators en belangstellenden

Workshop VMO
Samenbrenger – de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling
De centrale rol die de overheid in de maatschappij speelt, maakt dat zij snel conflicten ingezogen kan worden. Maar de overheid ziet zichzelf niet graag als conflictpartij. Onzekerheid over haar rol en ook zorgen over precedentwerking werpen drempels op voor de inzet van effectieve conflicthantering. Hoe krijg je als mediator de overheid dan mee? In deze workshop brengen we de verschillende rollen die de overheid in het kader van conflicthantering kan spelen in kaart: van beslissingsbevoegd bestuursorgaan tot gelijkwaardige conflictpartij. Wij gaan met name dieper in op de overheid als samenbrenger (in het Engels: convenor), de initiatiefnemer van een gezamenlijk proces dat vervolgens door een onafhankelijke procesbegeleider wordt geleid.
Door onze bestuursleden Aik Kramer en Hans Bekkers

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.