VMO AGENDA 2021

VMO-bijdrage bij Mediationcongres 2-12-2021

Onderwerp congres:Verbreed je horizon!
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: digitaal

Deelnemers: mediators en belangstellenden

Workshop VMO: Boost jouw mediatorpool!
Voor mediators bij de overheid geldt vaak dat zij (ook) als interne mediator werken. Daardoor kan het gebeuren dat je soms als minder onafhankelijk wordt gezien door de deelnemers aan de mediation. Om hieraan tegemoet te komen, en om samen sterk te staan, kun je ervoor kiezen om samen met andere mediators te werken in een mediatorpool die wordt gevormd door meerdere organisaties of meerdere mediators binnen eigen organisatie.

De VMO heeft meerdere interne mediators onder haar leden en biedt tijdens het congres aan drie bestaande mediatorpools een podium om over hun pool te vertellen.

Dat zijn:
Gerard Elenga, bestuurskundige, lid mediatorpool Overijssel-Drenthe vanuit gemeente Steenwijkerland
Arian van Hoof, MfN-registermediator Brabantse mediatorpool vanuit provincie Noord-Brabant
Aaron Konijn, MfN-registermediator AMK Consulting, lid Landelijk Netwerk van Politie Mediators van de Nationale Politie

Hoe gaan ze te werk, hoe houden ze contact met elkaar? Wat werkt niet, en wat juist wel? En…. wat is de gouden tip die je niet mag missen?
Na de presentaties bekijken we met elkaar wat jij kunt doen om jouw pool een extra boost te geven of zelf een pool te starten. Dus ben je benieuwd hoe andere mediators het aanpakken dan ben je van harte welkom.
Natuurlijk is dit ook een kans om jouw ervaringen als mediator ijn een pool n te brengen en wellicht heb je zelf nog een gouden tip voor de deelnemers?

Doelgroep:
Mediators of vertegenwoordigers van organisaties met een eigen mediatorpool of samen met andere organisaties hebben of van plan zijn een pool te starten.
Werk jij bij een organisatie die een mediatorpool heeft en ben je benieuwd hoe anderen het doen dan ben je ook van harte welkom.
De aanwezige mediators kunnen je ook informeren wat je kan doen om een pool te beginnen en aan welke dingen je dan moet denken!

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Jaarvergadering 2021 VMO
Ledenvergadering & VMO-themabijeenkomst
De VMO-jaarvergadering 2021 is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst. Het is mogelijk aan een of beide bijeenkomsten deel te nemen. Digitale aanmelding is nodig voor het verkrijgen van de bnodigde link voor deze digiotale sessies. Bij de aanmelding via onderstaande link kan voorkeur worden aangegeven.

Datum: vrijdag 18 juni 2021 (nieuwe gewijzigde datum)
Start ALV 2021: 14.00-15.00 uur (nog onder voorbehoud)

Start VMO-themabijeenkomst ADRI: 15.00-17.00 uur (nog onder voorbehoud)
Locatie: Digitaal 

ALV 2021: leden en aspirant leden hebben de stukken per e-mail ontvangen
Onderwerp VMO-themabijeenkomst: 
Ontwikkeling van een adviesinstrument voor Appropriate Dispute Resolution Intelligence (ADRI) voor cliëntondersteuning bij geschillen tussen burger en overheid, waar ook de VMO bij betrokken is.

Doelgroep
Ledenvergadereing: Leden en aspirant leden
VMO-themabijeenkomst: Leden, aspirant leden en genodigden

Kosten
# Ledenvergadering: gratis voor leden en aspirant leden
# VMO-themabijeenkomst: gratis voor leden en aspirant leden
   

Inschrijving start: dinsdag 8 juni 2021 en opgeven kan tot en met woensdag 16 juni 2021

VMO-themabijeenkomst:
Intervisie voor Overheidsmediators

Datum: dinsdag 13 april 2021
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: digitaal (Zoom)

PE-punten: aanvraag bij MfN ingediend en toegekend (2 punten)

Doelgroep: Leden en aspirant leden van VMO en andere belangstellenden
Doel bijeenkomst: kennis en vaardigheidstraining, leren & ontwikkelen en netwerken
Door: Jacobien van Kleve (bestuurslid VMO) en Annemarie Ouwerkerk-Kosters (lid van VMO)

Leerdoelen:
1. Je weet wat intervisie is en welke betekenis het voor jou als overheidsmediator kan hebben.
2. Je leert jouw eigen leervraag in te brengen.
3. Je weet wat nodig is om intervisie zelf te gaan organiseren.

Context
Voor overheidsmediators binnen een overheidsorganisatie geldt dat zij vaak een aparte (onafhankelijke) positie hebben in de organisatie. Mediators die in opdracht van een overheid werken opereren vaak in een spanningsveld met vaak diverse belangen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij kom je allerlei vragen tegen die te maken heb met de vaak complexe en soms diffuse verantwoordelijkheidsstructuur. Hoe behoud jij je onafhankelijke positie en behoud je gepaste afstand van de overheid als opdrachtgever? Door toepassing van intervisie versterken jij en je collega’s het persoonlijke functioneren.

Kosten
VMO-leden: gratis
Overige deelnemers: €24,20 inclusief BTW (€20,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is deelname aan andere VMO activiteiten in 2021 dan kosteloos.

Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten. Door deelname en betaling van de bijdrage kan een deelnemer optioneel aangeven gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO te willen worden. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap. Aspirant leden vallen niet onder de dekking van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VMO.

Contact: vragen over deze bijeenkomsten kunnen gesteld worden door een e-mail te sturen naar: verenigingmediatorsoverheid@gmail.com

Inschrijving via link naar onderstaand digitaal aanmeldformulier start: 25 maart 2021

VMO-themabijeenkomst: Een overheid zonder conflicten!?


Programma (event heeft reeds plaatsgevonden)

Datum: donderdag 12 maart 2020
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Arnhem
MfN PE-punten: 4 (cat. 1a)


Inloop vanaf 12.30 uur
Start plenaire deel 13.00 uur
                door: Kees Schaap (producent Opstandelingen)
Inleiding 2: Beschouwing vanuit het perspectief van het aspect macht bij overheidshandelen
               door: Dick Allewijn bijzonder hoogleraar Mediation Vrije Universiteit Amsterdam

korte wissel: 14.45-14.55 uur

1e ronde workshops 14.55 uur en 2e ronde workshops 16.00 uur
Workshop 1: Succesvolle informele aanpak bij de gemeente Noordoostpolder: de bouwstenen
                 door: Bert Suurmond en Mariska Knoester van SK Mediation
Workshop 2: Praktijkvoorbeeld gemeente; uitpraten aan de de keukentafel
                 door: Marion Kasteel en Marijke Vink van gemeente Arnhem
Workshop 3: Beleidsbemiddeling; complexe opgave met veel spelers en tegenstrijdige belangen
                 door: Hans Bekkers beleidsbemiddelaar en bestuurslid VMO

Einde workshops 17.00
Napraten met borrel 17.00-18.00 uur

Leerdoelen en doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld om overzicht en inzicht te verkrijgen in conflicten en conflicthantering bij de overheid en inzet van mediation en waardevolle interventies.
Deze bijeenkomst is voor iedereen die bij of voor een overheid werkt en zich de volgende vragen stelt:
- Hoe voorkom je een conflict?
- Hoe signaleer je een conflict in wording?
- Wat doe je als je merkt dat het conflict jou, jouw organisatie in de weg staat?
- Wat is een goede aanpak voor verbeterde samenwerking?
- Hoe bereik je het beste resultaat en de gewenste oplossing?- Wat kan (interne) mediation of beleidsbemiddeling voor jou en jouw organisatie betekenen?


Kosten
VMO-lid: gratis
Overige deelnemers: €36,30 inclusief BTW (€30,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname direct aspirant lid van VMO worden.


Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten van €36,30 inclusief BTW (30,00 excl. BTW). Door deelname en betaling van de bijdrage voor onkosten is de deelnemer gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap.
Inschrijving is gesloten

Voorjaarsontmoeting 2020 (Vervallen)

Datum: n.t.b. in april 2020

Tijd: n.t.b.

Locatie: n.t.b.


Leden worden opgeroepen voorstel te doen voor thema, locatie en datum voor de VMO-voorjaarsbijeenkomst 2020!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Doel:

Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken


Inschrijving start: n.t.b.

Jaarvergadering 2020 VMO

De jaarvergadering van VMO is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst

Datum: vervallen i.v.m. landelijke coronamaatregelen

Tijd:

Locatie: Utrecht (onder voorbehoud)


Thema 
Alles over actuele landelijke ontwikkelingen wetgeving Mediation

Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden
Inschrijving start: maandag 27 april 2020

VMO-themabijeenkomst najaar 2020

Onderwerp: n.t.b.

Datum: onzeker en afhankelijk van landelijke coronamaatregelen dus n.t.b.

Locatie: n.t.b.


leden worden opgeroepen voorstellen te doen voor een onderwerp voor themabijeenkomst!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Inschrijving start: n.t.b.

VMO-bijdrage bij Mediationcongres 3-12-2020

Onderwerp: Veerkracht en innovatie
Datum: donderdag 3 december 2020
Locatie: digitaal

Doelgroep
mediators en belangstellenden

Workshop VMO
Samenbrenger – de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling
De centrale rol die de overheid in de maatschappij speelt, maakt dat zij snel conflicten ingezogen kan worden. Maar de overheid ziet zichzelf niet graag als conflictpartij. Onzekerheid over haar rol en ook zorgen over precedentwerking werpen drempels op voor de inzet van effectieve conflicthantering. Hoe krijg je als mediator de overheid dan mee? In deze workshop brengen we de verschillende rollen die de overheid in het kader van conflicthantering kan spelen in kaart: van beslissingsbevoegd bestuursorgaan tot gelijkwaardige conflictpartij. Wij gaan met name dieper in op de overheid als samenbrenger (in het Engels: convenor), de initiatiefnemer van een gezamenlijk proces dat vervolgens door een onafhankelijke procesbegeleider wordt geleid.
Door onze bestuursleden Aik Kramer en Hans Bekkers

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.