Impressie VMO-themabijeenkomst 12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 was in het Stadhuis van Arnhem de VMO-themabijeenkomst: Een overheid zonder conflicten!? De deelnemers hadden veel waardering voor de inleiders en de diverse workshops. Zoals het persoonlijke verhaal van Kees Schaap over het ontstaan van zijn TV-serie Opstandelingen, waar burger en overheid er samen helemaal niet meer uitkomen. Mooi gevolgd door Dick Allewijn die de praktijk feilloos wist te koppelen aan het wetenschappelijke kader van conflictgedrag van overheden en hoe deze omgaan met macht en tegenmacht. Ook wat een conflict doet met burgers en ambtenaren.

Workshops
Hoe je conflicten kan voorkomen of door een informele aanpak kan oplossen, stond centraal bij de drie workshops.

Mariska Knoester en Bert Suurmond gaven een inspirerend verhaal over hun werkwijze bij de gemeente Noordoostpolder. De succesvolle aanpak werkt en levert een hoge waardering op van de bezwaarmakers en medewerkers. De gemeente kan zelfs flink op de kosten besparen. Het gaat echter niet vanzelf.  De informele aanpak is binnen de gemeente geen zelf rijdend voertuig, want het vraagt permanente aandacht. Gemeentelijke gespreksbegeleiders die periodiek wisselen vervullen daarbij een belangrijke ambassadeursrol.

Marion Kasteel en Marijke Vink namen de deelnemers mee bij het avontuur van omgekeerd inzamelen in Arnhem waar het plaatsten van 1000 ondergrondse containers gepaard ging met 156 bezwaren. Terugkijkend op het gehele proces is de conclusie dat de informele aanpak aan het einde met gesprekken aan de keukentafel heel veel heeft opgelost inclusief tevredener omwonenden van de containers. Door een dergelijk ingrijpend project van begin af aan anders in te richten en met betere communicatie kunnen mogelijk veel bezwaren worden voorkomen.

Hans Bekkers gaf de deelnemers door voorbeelden uit de praktijk, zoals de casus Bloemenwijk, een kijkje in de keuken van wat beleidsbemiddeling is en hoe en in welke situaties je dat als overheid of organisatie kan inzetten. Beleidsbemiddeling is een bijzonder waardevolle aanpak daar waar veel partijen zijn betrokken en mogelijk veel belangen gaan botsen. Deze vorm van informele aanpak vraagt van overheden wel een stapje terug en loslaten.  Een onafhankelijke (beleids)bemiddelaar of mediator voert namelijk de regie over het proces. Met de Omgevingswet per 1-1-2021 in aantocht, is het voor overheden de moeite waard beleidsbemiddeling gewoon eens uit te proberen en een kans te geven.

Opbrengst
Een overheid zonder conflicten blijft wel het na te streven doel. Om dat te bereiken is nog een lange weg te gaan. Minder hoog geëscaleerde conflicten is al een goed begin en daar kan een informele aanpak en mediation aan bijdragen. Onze dagvoorzitter Ed Masselink vatte de middag samen met: een bijeenkomst met erg interessante bijdragen en deelnemers die positief terug kunnen kijken op deze VMO-themabijeenkomst. De VMO is blij met het gemiddelde rapportcijfer 8,9 dat de deelnemers na afloop gaven.

Veel dank aan alle inleiders en de aanwezigen voor deelname en aan de gemeente Arnhem voor de gastvrijheid.
De VMO-organisatie  

Informatie VMO
Volgende VMO-themabijeenkomst is 15 mei 2020
Lid worden van de VMO kan door hier aan te melden


Presentaties
Hieronder zijn de presentaties te vinden van de plenaire inleiders Kees Schaap (Opstandelingen), Dick Allewijn (Macht, tegenmacht en mediation bij de overheid). De workshops van Mariska Knoester en Bert Suurmond (Informele aanpak gemeente Noordoostpolder), Marion Kasteel en Marijke Vink (Horen aan de keukentafel) en Hans Bekkers (Beleidsbemiddeling).

Inleiding Kees Schaap VMO-themabijeenkomst 12 maart 2020

Inleiding Dick Allewijn VMO-themabijeenkomst 12 maart 2020

Workshop 1 Succesvole informele aanpak Noordoostpolder 2

Workshop 2 Horen aan de keukentafel

Workshop 3 Beleidsbemiddeling

Programma themabijeenkomst VMO 12 maart 2020

14 maart 2020