VMO-themabijeenkomst: Hardnekkige conflicten raken identiteit!

Een hardnekkig conflict met de overheid is vaak meer dan een verschil van inzicht. Het gaat en raakt dieper. Het roept emoties op en gaat over wie je bent en graag wilt zijn: de identiteit. Met veel begeestering hebben Florian Bekkers, Valentijn Crijns en Han ter Maat de deelnemers van de VMO-themabijeenkomst op 10 november 2022 meegenomen in deze diepere lagen en ook het (onbewuste) onvermogen van betrokkenen.

Reacties van deelnemers
“Goed vervolg op eerdere themabijeenkomst in voorjaar ..”
“goede sprekers, waar halen jullie zulke goede sprekers vandaan en zeer actueel ..”
“leuk zo’n groep enthousiaste mensen ook in de zaal ..”
“fijne gelegenheid dicht bij station en goed te bereiken ..”
“ik ben benieuwd naar het vervolg en kom zeker weer ..”

Impressie presentaties

Transformatieve dialoog
Florian Bekkers heeft recent promotieonderzoek gedaan naar  wat identiteitsgerelateerde conflicten zijn en of je dergelijke conflicten kunt oplossen. De deelnemers hebben door de presentatie scherper zicht gekregen op het herkennen van en hoe (hardnekkige) conflicten identiteitsgerelateerd zijn en wat in zulke situaties nodig is voor een oplossing. Florian deed een oproep voor meer inspiratie voor het ontwikkelen en institutionaliseren van de transformatieve dialoog. 
De presentatie van Florian is hieronder te vinden.

Hardnekkige conflicten nader bekeken
Valentijn Crijns gaf een scherpe analyse van flink geëscaleerde conflicten bij de Belastingdienst. ingrijpend door jarenlang procederen, meters dikke dossiers en beschadigde betrokkenen. Valentijn ging in op internationale wetenschappelijke kennis over intractable conflict, vexatious litigant / unreasonable complainant, mental health issues en early warning signals. Zijn conclusie op basis van praktijkervartingen bij de Belastingdienst was dat hardnekkige conflicten een aparte tak van sport is, de aanpak op metaniveau met creativiteit en out of the box handelen vaagt. Een belangrijke oproep was dat overheden hier allemaal mee te maken hebben en dat het gewenst is deze expertise te bundelen.
De presentatie van Valentijn is hieronder te vinden.

Een conflict door onbegrip of onwil?
Han ter Maat gaf inkijk in conflicthantering bij overheidsorganisaties aan de hand van voorbeelden uit het omgevingsrecht. Een redelijk geobjectiveerde wereld met regels en gebonden beschikkingen, maar in de praktijk voor burgers soms ondoorgrondelijk hoe overheden hiermee omgaan. En ook voor adviseurs op dit vakgebied: dikwijls is sprake van verschil van opvatting over de feiten, hetgeen ofwel leidt tot afhaken van de burgers dan wel tot een juridische procedure. In beide gevallen wordt de afstand burger overheid niet verkleind. Een voorzichtige conclusie is dat hier op medewerkers, management en bestuurlijk niveau nog veel ruimte voor verbetering is. Han riep op tot het nemen van meer bestuurlijke verantwoordelijkheid bij conflicten en tot het tonen van bestuurlijke moed. Fundamentele wijzigingen in de bestuurscultuur zijn noodzakelijk om de overheid dichterbij de burger te brengen. Niemand heeft belang bij een vierde macht of een bestuurder uit de wind houden, terwijl zij of hij vol in de wind moet staan om bij te dragen aan het oplossen van schrijnende situaties en opgelopen conflicten.
De presentatie van Han is hieronder te vinden.

Sfeerimpressie VMO-themabijeenkomst 10 november 2022 in Arnhem

Han ter Maat in gesprek met deelnemers

 

 

10 november 2022