Geslaagd Mediationcongres 2019

VMO timmert aan de weg
Het Mediationcongres 2019 was een groot succes. Veel deelnemers en boeiende workshops. Veel positieve reacties op de aanwezigheid van de VMO. En nog belangrijker: diverse deelnemers hadden interesse lid van de VMO te worden.

Kracht van samen
De 10e Jublieumeditie van het Mediationcongres op 28 november 2019 in Bussum begon met een interview met de voorzitter van de MfN Coskun Cörüz. Hij ging in op de kracht van samenwerking want volgens hem bereik je dan meer. Bijvoorbeeld mediation beter op de landelijke kaart te zetten. Verder ging hij kort in op het vertrek van de NMv uit de MfN. Volgens Cörüz maakt de MfN met de overgebleven vijf vingers (verenigingen) ook nog een stevige vuist. Na de presentaties van Ruben van Zwieten en Esther Vergeer waren er in de middag 22 deelsessies.

VMO-presentaties
Jacobien Kleve gaf vanuit de VMO samen met Jolanda Elferink en Gjalt Schippers de workshop Van conflicten naar oplossingen in het sociaal domein van de overheid. Het was een vervolg op een eerdere VMO themabijeenkomst Sociaal Domein. Georganiseerd op 20 juni 2019 in Den Haag. De reacties van de aanwezigen onderstrepen de noodzaak veel meer werk te maken van het voorkomen van conflicten in het sociaal domein. Verder bleek ook dat de problemen niet enkelvoudig zijn. Met een enkelvoudige oplossing los je het ook niet op.  Er zijn aandachtsgebieden in het contact van de zorgvrager met de overheid. Dan is de jeugdzorg echt anders dan de Wmo, Participatiewet of schuldhulpverlening. Tevens werd de verhouding op de werkvloer tussen de overheid en de zorgaanbieders genoemd als probleem vanwege het onderlinge wantrouwen.

Behoefte aan een vervolg
Duidelijk is dat dit onderwerp nog veel meer verdieping vraagt op de verschillende onderdelen. Wie pakt deze handschoen op voor een volgende VMO-themabijeenkomst over het Sociaal Domein?

Bruggenbouwers
Voor de sessie met een boekpresentatie over de essaybundel Bruggenbouwers was veel belangstelling. De sessie die mede namens de VMO door Aik Kramer (eindredacteur) en in de sessie bijgestaan door Hans Bekkers, gingen in op diverse verhalen in het boek over het verbindende werk van mediators in een verdeelde samenleving. Dat laatste is ook de ondertitel van deze bundel.

VMO-tafel
Op het Mediationplein was er in de pauzes voor de VMO-tafel de nodige belangstelling. Een goed gelegenheid de bestuursleden Rita Mulders, Ed Masselink en Sjoerd Veenstra te bevragen. Zo waren er diverse ambtenaren die als mediator op zoek zijn naar goede tips binnen de eigen organisatie meer aandacht voor mediation te krijgen. Ook om de informele aanpak steviger te borgen in de organisatie. Een positief punt was verder dat deelnemers aangaven thuis de website van VMO eens te bezoeken en de mogelijkheid van lidmaatschap te overwegen. Verder vonden de pepernoten en het speculaas van Rita gretig aftrek.

We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie.

Een volgende VMO-themabijeenkomst over conflicthantering bij de overheid staat gepland voor 12 maart 2020 in de middag. Zie voor meer informatie de VMO Agenda 2020.

 
30 november 2019