• Home >>

Een weerwoord op Vranken’s tunnelvisie van mediation

In 2005 verscheen deel 3 van het Algemeen Deel van de Asserserie – het meest prominente commentaar op het burgerlijk recht – van prof. Jan Vranken. Vranken zegt hierin enerzijds dat rechtspraak heel veel bezwaren kent en je dat eigenlijk niet zou moeten willen. Vervolgens  stelt hij zich de vraag of mediation als een radicale andere wijze van omgaan met conflicten een betere optie zou zijn. Bij de beantwoording van deze vraag stuit Vranken echter op zes vrij substantiële kritiekpunten die hij de ‘tunnelvisie’ van mediation noemt, alsmede op de ‘paradox van mediation’. Een element van deze tunnelvisie betreft de vertrouwelijkheid van mediation die meebrengt dat er geen publieke verantwoording wordt afgelegd. Dit bezwaar is recent overtuigend weerlegd. Maar hoe zit het met de vijf andere aspecten van de door Vranken bedoelde tunnelvisie? En kan er iets worden gedaan aan de paradox van mediation? Tien jaar na het verschijnen van het boek van Vranken is het de hoogste tijd voor een weerwoord!