Frans Spekreijse

Frans Spekreijse was burgemeester van de gemeente Lochem en de gemeente Wieringermeer, is gecertificeerd mediator (sinds 2005), coach (sinds 2010) en onderwijsspecialist (sinds 1976). Hij zet zich o.a. in om te zorgen dat de overheid een klantvriendelijke, conflictoplossende, vraaggerichte en dienstverlenende organisatie wordt met zo min mogelijk regels en veel service. Dat deed hij als burgemeester en dat doet hij nu als projectleider van enmediation ( zie www.enmediation.nl), als voorzitter van de Vereniging Mediation bij de Overheid (VMO) en als bestuurslid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Vanaf 2015 is hij in de provincie Gelderland de bedrijvenombudsman, die als intermediair functioneert tussen bedrijven en overheden.

Hij verzorgt in heel Nederland zo’n veertig mediations per jaar. Zijn specialisaties liggen op het gebied van de overheid, bestuurs- en arbeidsconflicten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat dit zijn specialisaties zijn komt voort uit zijn ervaringen als ondernemer, onderwijsspecialist, burgemeester en coach.

Daarnaast is hij actief bezig om mediation structureel te implementeren bij overheidsorganisaties en bedrijfsleven, want bij het verbeteren van de communicatie spelen mediation(vaardigheden) een belangrijke rol. Bij mediation staat immers het respect voor elkaars positie centraal en vanuit respect en gelijkwaardigheid wordt gezocht naar oplossingen waarbij de belangen van alle partijen worden gediend.