Diversiteit in mediatorpools!

Thema: De Interne mediatorpool bij de overheid:

Binnen en tussen publieke organisaties komen pools van mediators voor in veel verschijningsvormen. Niet alleen qua omvang en samenstelling maar ook het werkveld en de mate waarin de mediationfunctie is georganiseerd en geborgd. Op donderdag 15 juni 2023 kwamen al deze aspecten langs tijdens de VMO-themabijeenkomst: De interne mediator bij de overheid.

De ca. 25 deelnemers aan deze VMO-themabijeenkomst: De interne mediator bij de overheid, werden verwelkomd door Hans Broekhuizen, de voorzitter van de VMO. Hans was kort daarvoor in de ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging voor overheidsmediators.

UWV
In de presentatie van Hans van der Horst en Yvette Schoenaker van het UWV kwamen alle aspecten aan de orde over de werkwijze binnen het UWV vanuit het Bureau Mediation & Dialoog. Een groep van ruim 20 interne mediators worden landelijk ingezet bij conflicten die zich lenen voor mediation of andere vorm van conflicthantering. Jaarlijks wordt er in ruim 100 zeken mediation ingezet. Er wordt intensief samengewerkt met andere organisaties zoals Kadaster en Belastingdienst. Naast de eisen die landelijk voor registratie gelden bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is er veel aandacht voor extra leer- en ontwikkeltrajecten om daarmee de kwaliteit op hoog niveau te houden.

(De presentatie van het UWV is hieronder te vinden)

Nationale Politie & IM-netwerk
Rita Mulders (tevens bestuurslid van de VMO) gaf als mediator de deelnemers inzicht in de interne pool van mediatiors bij de Nationale Politie. Bijna 20 interne mediators worden landelijke ingezet voor geschillen in de eigen organisatie maat niet in de eigen eenheid. Betreft dus voornamelijk arbeidsmediation. Dat zijn er een kleine 50 per jaar. Gezamenlijke scholing en bijeenkomsten van de pool zorgen voor de benodigde kwaliteit van de samenwerking en kennis. Er is ook een ontwikkeling naar andere vormen van conflictoplossingen zoals hetstelbemiddeling en mediation in strafzaken maar ook ondersteuning bij Het Goede gesprek binnen de organisatie over klachten van en over de politie. Rita ging ook in op een netwerkorganisatie onder de naam IM-netwerk waar diverse interne mediators van zowel profit als non-profit deelnemen. De meerwaarde is het delen van kennis, elkaar helpen en uitwisselen van de best pratices met elkaar.
Coördinatoren van IM-netwerk zijn:
Loek Jonk: loekjonk@incompanymediation.nl en telefoon: 06-50654508 en Len den Boer: Len.den.boer@outlook.com en telefoon 0613107648.

(De inhoud van de presentie van Rita Mulders is hieronder te vinden inclusief vijf tips voor een goede mediatorpool)

Samenwerkende gemeenten in Drenthe en Overijssel
In de presentatie van Jacobien Kleve (tevens bestuurslid van de VMO) over de mediatorpool van samenwerkende gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Diever, Staphorst en Zwartewaterland in Overijssel en Drenthe. Gemeenten werken daar sinds 2013 met een pool van mediators samen aan een alternatieve manier van conflictoplossing. Het is vallen en opstaan waarbij gemeenten verschillend omgaan en bijdragen aan de pool. De pool bestaat nu nog uit 3 actieve mediators en 2 slapende leden. Er is nu een experiment gaande met procesbegeleiders zijnde collega’s die sterk zijn in gesprek met meerdere verschillende partijen.

(De inhoud van de presentie van Jacobien Kleve is hieronder te vinden)

Over interne mediators en mediatorpools zijn diverse publicaties verschenen. Bijvoorbeeld van Dina Helia van Zeben, Van binnenuit mooier: 9 interne mediators aan het woord (2017) en Fer Kousen, De interne mediator: Interne mediation en beroepsethiek.

Presentatie UWV 

Presentatie Rita Mulders

Presentatie Jacobien Kleve
25 juni 2023