Bestuursleden gezocht!

De VMO wil het bestuur graag versterken met een nieuwe voorzitter en een bestuurslid. Mensen die samen met het huidige bestuur de vereniging van overheidmediators verder willen uitbouwen en tevens zorgen voor meerwaarde voor de leden. De functieprofielen voor de voorzitter en bestuurslid zijn hieronder te lezen.

Heb je belangstelling en wil je daar meer van weten schroom dan niet contact te zoeken met de waarnemend voorzitter Ed Masselink. Stuur een mailbericht naar secretariaat@vmomediators en Ed zal contact met je opnemen.

Update 15 juni 2023:
Inmiddels is in de algemene ledenvergadering van de VMO op donderdag 15 juni 2023 door de leden ingestemd met de voordracht en de benoeming van Hans Broekhuizen als voorzitter en Natascha Smits-Peeters als algemeen bestuurslid van de VMO.

 


FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER

Taken en verantwoordelijkheden

 • De voorzitter representeert, is het boegbeeld en woordvoerder bij (officiële) vertegenwoordiging van de vereniging en het bestuur
 • De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en de algemene vergadering van leden
 • De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur
 • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur waaronder de voorzitter
 • De voorzitter zorgt, in samenspraak met de medebestuurders voor de uitvoering van de besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bewaakt daarbij de voortgang en kwaliteit van de uitvoering
 • De voorzitter zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels die in zijn algemeenheid gelden als maatschappelijk geaccepteerd
 • De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in de Raad van Advies van de MfN

Profiel

 • Aantoonbare affiniteit met mediation
 • Ervaring in bestuur en/of management is vereist
 • Verbindende eigenschappen als bruggenbouwer
 • Communicatieve en netwerkvaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig

De functie van voorzitter is onbezoldigd en vraagt inzet van tussen de 8-12 uur per maand.


FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLID

Taken en verantwoordelijkheden

 • Bestuurslid is samen met bestuur medeverantwoordelijk voor het besturen van de vereniging
 • Is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuilles marketing en ledenwerving
 • Draagt actief bij aan verenigingsactiviteiten, zoals VMO-themabijeenkomsten en regiobijeenkomsten

Profiel

 • Aantoonbare affiniteit met mediation
 • Ervaring in bestuur of management is een pre
 • Ervaring met marketing, promotie en communicatie
 • Vanwege de gewenste landelijk spreiding binnen het bestuur is een woonplaats in Limburg, Brabant, Zeeland, Noord-Holland een pre

De functie van bestuurslid is onbezoldigd en vraagt inzet van tussen de 4-8 uur per maand.

 

28 januari 2023