Bestuur & Contact

Bestuur & Contact & Statuten


Bestuur VMO

Ed Masselink secretaris)

Hans Broekhuizen (voorzitter)

Natascha Smits-Peeters

Rita Mulders

Sjoerd Veenstra (penningmeester)Contact met de VMO

E-mail secretariaat: secretariaat@vmomediators.nl  

E-mail penningmeester: penningmeester@vmomediators.nl

Postadres
VMO
Oostervelden 32
6681 WV Bemmel

Nummer Kamer van Koophandel: 60860774


Statuten VMO

Zie hieronder de statuten van de VMO (download).