Belangrijke ontwikkelingen

De VMO is onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), die op 1 januari 2014 van start is gegaan. De MfN vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging en houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep.


Het MfN-register (voormalig NMI register) is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Daarnaast is er de Diensten Stichting Mediation, de rechtsopvolger van het Nederlands Mediation Instituut, die ondersteunende diensten levert voor de verenigingen binnen de MfN.


Mediationwetgeving

Naast deze verandering in organisatie heeft alweer jaren geleden in 2015 Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) een wetgevingstraject voor mediation door initiatiefwetsvoorstellen in gang gezet. Zijn wetsontwerp over mediation is daarna ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Veel later zijn diverse voorstellen door ministerie in 2020 opnieuw in consultatie gebracht. Gezien de overwegend kritische reacties vanuit het mediatorsveld is het gehele proces medio 2021 gestopt.


De landelijke ontwikkleingen vraagt om een krachtige vertegenwoordiging vanuit de kringen van overheidsmediation. Meer informatie over landelijke ontwikkelingen over mediation vindt u op de website van de MfN.