ALV 2021 digitaal!

Op vrijdag 18 juni 2021 was de algemene ledenvergadering van de VMO. Zoals veel andere bijeenkomsten was deze nog digitaal in de verwachting dat een volgende keer de ALV weer op locatie kan.

Financiën
De jaarrekening 2020 is besproken en de Kascommissie bestaande uit Miriam Vermeeren en Saskia Slats hebben de stukken beoordeeld en vastgesteld dat de gegevens een goed beeld geven van 2020. Met dank aan penningmeester a.i. Ed Masselink hebben de aanwezige leden het bestuur decharge verleend voor het financiële beheer, gevoerde beleid en het resultaat over 2020. De begroting voor 2022 werd eveneens goedgekeurd. Vanaf juni 2021 wordt bestuurslid Sjoerd Veenstra als penningmeester verantwoordelijk voor de kas van de VMO.

Bestuur
Het bestuur van de VMO bestaat na het stoppen van Hans Bekkers per juni 2020 uit 5 bestuursleden. Volgens het roulatieschema was Ed Masselink aftredend, maar was hij ook weer bereid in het bestuur te komen. Dat vonden de leden ook een prima idee. Het bestuur gaf aan ruimte te zien voor uitbreiding van het bestuur. Een uitvraag zal worden gedaan als het bestuur een gewenst profiel beschikbaar heeft voor een passende invulling binnen het bestuur.

In minder dan een uur werd de ALV beëindigd.

NB: Alle leden hebben eind juni 2021 een nieuwsbrief ontvangen met een link om de opnamen (beeld en geluid) van ALV te downloaden.

25 juni 2021