vereniging ​voor mediat​ors

​in het publieke domein

De ​VMO ​zet zich in ​voor de professionalisering en belangenbehartiging

van mediators en beleidsbemiddelaars in het publieke domein.


De ​VMO bevordert de inzet van mediation ​in het publieke domein
en ​stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van ​publieke mediators.

Kennisplatform

Beïnvloeding beleid

Trendwatcher

VMO mediators hebben ruime bestuurlijke- en werkervaring en beschikken daardoor over kennis en ervaring met geschil oplossing binnen de overheidssector. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig.


Zij leggen zich nadrukkelijk toe op het gebied van ​conflicthantering voor het openbaar bestuur,
optimaal rekening houdend met daarbij aan de orde komende specifieke aspecten.

Laatste berichten

Voor eerdere nieuwsberichten zie: Laatste berichten