vereniging van mediators  

in het in het publieke domein      

De VMO zet zich in voor de professionalisering en belangenbehartiging

van mediators en beleidsbemiddelaars in het publieke domein.


De VMO bevordert de inzet van mediation in het publieke domein
en stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van publieke mediators.

Kennisplatform

Beïnvloeding beleid

Trendwatcher

VMO mediators hebben ruime bestuurlijke- en werkervaring en beschikken daardoor over kennis en ervaring met geschil oplossing binnen de overheidssector. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig.


Zij leggen zich nadrukkelijk toe op het gebied van conflicthantering voor het openbaar bestuur,
optimaal rekening houdend met daarbij aan de orde komende specifieke aspecten.

Laatste berichten

Voor eerdere nieuwsberichten zie: Laatste berichten