• Home >>

Mediators voor het Nationale Gesprek

Rechts en links, rijk en arm, bruin en wit, gelovigen en ongelovigen, hetero’s en homo’s komen steeds verder van elkaar af te staan, de kloof wordt breder, de taal onverzoenlijker, het oordeel over de ander harder. Het Manifest Mediators voor het Nationale Gesprek roept op de kennis, kunde en ervaring van professionele mediators in te zetten om de inwoners van Nederland met elkaar in gesprek brengen, zodat iedereen kan ontdekken wie wie is, met wie hij/zij samen in dezelfde stad, wijk, buurt, straat of dorp woont. Het plan is om overal in het land mensen persoonlijk uit te nodigen om deel te nemen aan Het Nationale Gesprek. Op basis van loting. In zo divers mogelijk samengestelde groepen van 15 tot 25 deelnemers. De initiatiefnemers vragen de gemeenten hen te helpen bij het samenstellen van de aselecte steekproeven uit het Bevolkingsregister, het versturen, namens de gemeente, van de uitnodigingen aan de geselecteerden om deel te nemen aan Het Nationale Gesprek en het beschikbaar stellen van adequate ruimten voor de bijeenkomsten. Er zijn twee spelregels: Iedere deelnemer komt aan het woord, ongeacht wat hij of zij wil zeggen en iedere deelnemer luistert naar wat de ander te zeggen heeft. Voor het overige bepaalt iedere groep zélf wat er verder in de gespreksgroep gebeurt. Een politiek onpartijdige, niet aan enige overheidsinstantie of belangengroep gebonden mediator zorgt, door het plaatsen van relevante interventies op het juiste moment, dat de communicatie tot stand komt, dat het gesprek gevoerd wordt.

Sprekers

Mr. drs. Hein Westerouen van Meeteren, jurist, filosoof, MfN-registermediator, Partner MTi, trainer, (dag)voorzitter en schrijver.

Drs. Piet Jeuken MA, bedrijfssocioloog voor Arbeid & Gezondheid en Stressmanagement, VMO-lid, MfN-registermediator, overheids- en rechtbankmediator, gespecialiseerd in arbeids- en bestuursconflicten. Hij is ervaren als manager, bestuurder en adviseur in bedrijfsleven (nationaal en internationaal), overheid en politiek. Piet Jeuken was wethouder, raadslid en ambtenaar. Hij begeleidt in zijn bedrijf O-LENG onder meer burgemeesters en wethouders in hun loopbaan oriëntatie.

 “Het is 2015. Wij zijn Mediators. En wij maken ons zorgen. Nederland dreigt, net als zoveel landen om ons heen, uit elkaar te vallen in van elkaar afgesloten werelden. Eilanden van wij tegen hen. Forten van het eigen gelijk. Vijandelijkheden en scheldpartijen. Het besef dat wij samen in één land, in één stad, wijk, buurt, straat of dorp wonen, dat wij, of we dat nou leuk vinden of niet, met elkaar verbonden zijn en samen verder moeten, verdampt. Rechts en links, rijk en arm, bruin en wit, gelovigen en ongelovigen, hetero’s en homo’s komen steeds verder van elkaar af te staan, de kloof wordt breder, de taal onverzoenlijker, het oordeel over de ander harder. Wij maken ons zorgen. De essentie van ons vak als mediator is communicatie. Mensen met elkaar in gesprek brengen. Het gaat er niet om het met elkaar eens te zijn. In een gesprek kan je hartgrondig van inzicht verschillen. Maar zolang mensen niets van elkaar weten, zolang zij elkaar nooit écht hebben gesproken, is het gemakkelijk etiketten plakken en snelle oordelen vellen.”