Uitschrijven

Bent u lid van de VMO en wilt u zich uitschrijven, dan dient u dat schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te doen. Stuur uw verzoek om uit te schrijven naar secretariaat.vmo@gmail.com.


U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw uitschrijving. Let op, uw uitschrijving is pas van kracht als u hierover een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen!